facebook tracking

Talenom on tilitoimistona kaikkea muuta kuin harmaa

Tanja.jpg

Talenomin aluejohtaja Tanja Korpilauri kertoo, mikä erottaa heidät muista tilitoimistoista sekä sen, miksi juuri heille kannattaisi hakeutua töihin.

”Talenom myy tilitoimistopalveluita PK-sektorin yrityksille, mutta me ei olla perinteinen tilitoimisto."

Tavallisten kirjanpito- ja palkanlaskentapalveluiden lisäksi Talenom tarjoaa asiakkailleen esimerkiksi lakimies- ja assistenttipalveluita sekä pankkipalveluita saman katon alta. Oma digiosastokin löytyy, sillä Talenomilla on heidän asiakkaitaan varten kehitetty ohjelmisto ja mobiilisovellus.


 ”Ajatuksena on se, että yhden katon alta yrittäjä saisi mahdollisimman laajasti palveluita. Tavoite on tehdä yrittäjän arki mahdollisimman helpoksi."

Nykyisin aluejohtajan tehtävissä työskentelevä Tanja suorarekrytoitiin finanssialalta. Tanja sattui tuntemaan muutamia jo Talenomilla työskenteleviä henkilöitä, jotka vahvistivat rekrytoivan tahon lupausten pitävän paikkansa. Epävarmuutta työpaikan vaihtamiseen toivat kuitenkin ennakkoluulot siitä, millaista olisi olla töissä tilitoimistossa. 

”Aluksi ajattelin, että tilitoimistot ovat sellaisia harmaita, mappeja kaikkialla... Mutta minusta Talenom on enemmänkin värikäs työpaikka. Tämä on oikeasti mukava ja rento paikka olla töissä."

 

Kehitys on avainsana Talenomilla - myös myynnin johtamisessa 

Moderni ratkaisumyynti Talenomilla tarkoittaa sitä, että myyjällä on aito halu auttaa yrittäjää menestymään paremmin. Yrityksen ja yrittäjien tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen tarpeeksi syvällisesti on tärkeää, jotta Talenom voi kehittää yrityksien prosesseja ja tuottaa siten lisäarvoa.

Jatkuva kehittyminen on ohjaava tekijä sille, kuinka myyntiä johdetaan Talenomilla. Kilpailu alalla kovenee jatkuvasti ja voimakas uudistuminen on menestymisen elinehto. Talenom on jo pitkään toiminut toimialan suunnannäyttäjänä ja sen aseman Talenom aikoo säilyttää. 

”Kehitys on se avainsana. Myynnissä, prosesseissa, ohjelmistoissa - koko toiminnassa."
Myyntipäälliköiden jatkuvaa kehitystä tuetaan sekä viikottaisilla koulutustuokioilla että muutaman kerran vuodessa olevilla koulutuspäivillä. Kehittymistä tuetaan myös jatkuvalla sparrailulla arjessa, sekä erillisissä keskusteluissa joka toinen viikko. Talenomin esimiehiltä toivotaan valmentavaa asennetta johtamiseen.
Team Tre 2.jpg


”Johtaminen Talenomilla ei oo vaan sitä, että istutaan kulmahuoneessa ja annetaan käskyjä. Sen 
sijaan ollaan aidosti tukena ja läsnä”, Tanja kuvailee. Minulle on tärkeää, että meillä on hyvä olla töissä.”

Tanjan mielestä myyjille tulee antaa riittävästi sekä vapautta että vastuuta. Sopivasti mitoitettu, riittävän korkea tavoite on Tanjan mielestä osoitus luottamuksesta myyjän taitoihin ja kykyyn saavuttaa tavoite. Joillekin korkeat myyntitavoitteet ovat myös ylpeyden aihe. Liian helpot tavoitteet eivät täyttyessään anna yhtä vahvaa onnistumisen tunnetta.

”Kun niihin korkeampiin tavoitteisiin pääsee, se tuntuu erityisen hyvältä. Ja tuntuuhan se todella mukavalta myyntipäälliköistä myös palkkapäivänä.”


Miksi Talenomille kannattaisi hakea töihin?


Ensimmäisenä perusteluna Tanja mainitsee yrityksen jatkuvan kasvun ja kehityksen. Jatkuvaan kasvuun ja kehittämiseen panostaminen tarkoittaa konkreettisesti kehittyviä työnkuvia. Kasvava talo voi tarjota myös aivan uusia urapolkuja talon sisällä. Hyvänä esimerkkinä on Tanjan itsensä tarina; reilussa kahdessa vuodessa hän siirtyi myyntipäällikön tehtävistä aluejohtajan positioon. 

Oma asiantuntijuus laajenee joka tapauksessa myyntipäällikön tehtävässä työskennellessä, sillä Talenomin tarjoamien palvelujen kirjo on niin laaja. Laajaa palvelutarjontaa ei kuitenkaan pidä Tanjan mukaan säikähtää, sillä Talenom kouluttaa myyntipäälliköille tarvittavan osaamisen Talenomin palveluista.

”Hyvät sosiaaliset taidot, halu menestyä ja innostus oppia uutta ovat avain menestymiseen meillä myynnissä. Kirjanpitäjän pätevyyttä hakijalta ei vaadita.”
Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta